Vlastenecký divadelní spolek Vlastík

O nás

Ochotnické divadlo má ve Vrchlabí dlouhou tradici, která se datuje nejméně od 2. poloviny 18. století. Je ovšem nutné dodat, že to bylo divadlo německé. České divadlo zde vzniklo před 1. světovou válkou. Do krásy a slávy rozkvetlo ovšem až po r. 1945, kdy převzalo štafetu po německých ochotnících. Divadelní jednota Šír se stala pojmem. Na sklonku 20. století již byla bohužel právě jen tím pojmem z minulosti.

Nyní přišel Vlastíkův čas. Vlastenecký divadelní spolek Vlastík vznikl po několika nezdařených pokusech o založení nového divadelního souboru. Kronika VDS Vlastík píše:

„…úspěch zaznamenala až neodbytnost Jiřího Loudy, se kterou udolal Ivoše Farského. Ten dodal scénář hry Víta Vlnase Polojasno, který posloužil jako základ, na jehož kvalitu jsme lovili členy souboru, především v řadách Českého spolku vlasteneckého ku zřízení pomníku Járy Cimrmana…“

Zde získal soubor i své jméno, odvozené od oslovení v ČSVKZPJC. Dá se také říci, že VDS Vlastík personálně vytuneloval ČSVKZPJC. Zakládací schůze se konala 21. 1. 1998 v Kulturním domě Střelnice ve Vrchlabí. První naší hrou se tedy stala komedie Polojasno, pod režijním vedením Martina Teplého, který se posléze stal předsedou spolku.

Historie spolku tedy zatím není nijak dlouhá, ale stihli jsme toho doposud celkem dost. Do konce roku 2004 jsme sehráli 62 představení 5 her, uspořádali 5 ročníků VŘSR (Vrchlabské říjnové scénické revue), což je nesoutěžní festival veseloher. Od roku 2005 však nese nadčasový název Divadelní kvásek, aneb vrchlabský festival veseloher. Dále jsme zorganizovali několik divadelních plesů. Pro své členy pak pořádáme letní dovolené a především "zlatý trojúhelník oslav" jarníků, podzimníků a obligátního Silvestra – vynález to Libora Kukačky. (Zlatý trojúhelník sestává z pevné oslavy Silvestra a dvou pohyblivých hromadných oslav narozenin "jarníků" a "podzimníků".)

Vlastenecký divadelní spolek Vlastík si tedy zcela zřejmě klade za cíl pobavit sebe a veřejnost. Pokud se nám toto bude i nadále dařit, má Vlastík smysl.


Logo Vlastík a text Vlastenecký divadelní spolek Vlastík, Vrchlabí

Copyright © 2005 - 2023
Vlastenecký divadelní spolek Vlastík, Vrchlabí | e-mail: vlastik@brbla.net
změnit na modrý vzhled | pro slabší zrak | prohlášení o přístupnosti | na obsah stránky
Webdesign Řáholec.cz